Nejčastější příčiny alergie

Alergenem by se defakto mohla stát jakákoliv běžně dostupná látka z našeho okolí. Setkáváme se s nimi nejen ve venkovním prostředí, ale i v našich domácnostech a vyjmenovat všechny by byl nadlidský úkol. Přesto lze vyčlenit nejběžnější alergeny a ty posléze rozdělit do čtyř skupin.


Inhalační alergeny

Tvoří zřejmě nejrozsáhlejší skupinu alergenů, kam řadíme pyly, roztoče, plísně a zvířecí alergeny. Roztoč je asi 0,3 mm velký členovec okupující zejména naše postele. Zde se živí kožním odpadem a na oplátku nám zanechává své exkrementy. Ty se vážou na prach, jenž poté vdechujeme. Plísně nemají na rozdíl od pylů danou sezonu. Do vzduchu uvolňují spory celoročně, přičemž je jejich aktivita určována aktuálním klimatem. Z pylů vyvolávají alergii nejčastěji stromy, trávy a plevel. U nichž však můžeme sledováním pylové předpovědi zavčasu reagovat nasazením antihistaminik.


Potravinové alergeny

Může se v podstatě vyvinout na jakoukoliv konzumovanou potravinu, jedinou výjimku tvoří čistá voda. Nejčastěji se setkáváme s přecitlivělostí na mléko, vejce, ryby, korýše, pšenici, ovoce a zeleninu. U ryb to povětšinou bývá jeden konkrétní druh ryby, přičemž ostatní můžeme nadále bez obav konzumovat. U ovoce se velice často setkáváme s alergií na jablka, hrušky, meruňky a jahody. Ze zeleniny je poté nutné vyzdvihnout rajčata, špenát, celer a petržel. Obzvláště ošemetná je alergie na ořechy. S ní jsou velice často spojené silné reakce, vedoucí až k propuknutí šoku, přičemž stačí i velice malé množství.


Hmyzí bodnutí

Při bodnutí se nám dostávají do těla jedy, na jejichž enzymy tělo během chvíle může zareagovat masivním otokem v místě bodnutí, až šokem. V našich končinách je viníkem nejčastěji včela nebo vosa.


Alergie na léky

Definovat alergii na léky je poměrně těžký úkol. Mnoho nepřiměřených reakcí totiž není vyvoláno alergií, nýbrž však nevhodným dávkováním či přímo nežádoucími účinky léku. I tak lze u nejběžněji používaných farmaceutik alergickou reakci potvrdit. K nejběžnějším se řadí penicilín, acylpyrín a některá lokální anestetika.